Kontakt

Zakład Wielobranżowy „Drewtom”

Tomasz Kucia

Ponik ul. Dębowa 17
42-253 Janów

NIP 9491497953

tel: 609 297 599

email: mekto77@interia.eu

www.drewtom-biskupice.eu